Περισσότεροι από 700.000 ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν δηλώσει επιπλέον 16,3 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα κτισμάτων και οικοπέδων σε εκατοντάδες δήμους της Ελλάδας.

Στην κατάλληλα διαμορφωμένη πλατφόρμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος οι ιδιοκτήτες ακινήτων υπέβαλαν δηλώσεις διόρθωσης στοιχείων εμβαδού κτισμάτων και οικοπέδων.

Η ρύθμιση, την οποία νομοθέτησε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, λήγει στις 31 Αυγούστου 2020.

Τα απολογιστικά στατιστικά στοιχεία της ΚΕΔΕ δείχνουν πως από τις 27-2-2020 έως τις 21-7-2020 έχουν αποθηκευτεί προσωρινά ή έχουν υποβληθεί οριστικά στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ 823.397 δηλώσεις διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων.

Από τις προαναφερθείσες δηλώσεις, οι 706.183 έχουν υποβληθεί οριστικά και έγιναν αποδεκτές, ενώ οι 4.353 απορρίφθηκαν.

Οι υπόλοιπες 112.861 είναι προσωρινά αποθηκευμένες.

Στις 706.183 οριστικά υποβληθείσες δηλώσεις περιλαμβάνονται συνολικά 62.851.103 τετραγωνικά μέτρα επιφανειών ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.

Οι δηλωθείσες αυτές επιφάνειες είναι μεγαλύτερες κατά 16.293.501 τ.μ. ή κατά 35% από αυτές που ήταν δηλωμένες στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και κατ’ επέκταση στους δήμους.

Ωστόσο, στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και τα επιπλέον τ.μ. που έχουν περιληφθεί σε άλλες 112.000 δηλώσεις.

Αυτές οι 112.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί χειρόγραφα, σε έντυπη μορφή, στους δήμους μετά την προσέλευση των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι δήλωσαν ήδη στους δήμους τους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ, επιπλέον 16,29 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, χρησιμοποίησαν την ευνοϊκή διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019.

Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει ότι κάθε πολίτης που έχει δηλωμένα στους δήμους λιγότερα τετραγωνικά μέτρα από όσα έχει δηλωμένα στην εφορία, για ένα ή περισσότερα ακίνητά του, μπορεί να υποβάλλει -σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)- διορθωτικές δηλώσεις σε κάθε δήμο στον οποίο έχει τέτοια ακίνητα, ώστε να «αποκαλύψει» τα αδήλωτα («ξεχασμένα») τετραγωνικά μέτρα των επιφανειών τους.

Η οικειοθελής αποκάλυψη των πραγματικών επιφανειών όλων των ακινήτων μπορεί να γίνει χωρίς επιβάρυνση του ιδιοκτήτη με πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για την πενταετία 2015-2019.

Σύμφωνα με την ίδια ευνοϊκή ρύθμιση, όποιος πολίτης δεν έχει καν δηλώσει ένα ή περισσότερα ακίνητά του στον οικείο δήμο, ακόμη και αυθαίρετα -τακτοποιημένα ή μη – κτίσματα, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει δήλωση μέσω της οποίας θα αποκαλύψει τις επιφάνειες των αδήλωτων ακινήτων του.

Και σ’ αυτή την περίπτωση, ο δηλών ιδιοκτήτης απαλλάσσεται από πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για την πενταετία 2015-2019.

Τελευταία ευκαιρία για τα αυθαίρετα κατηγορίας 5-με προσαυξημένα ...

Οι ιδιοκτήτες που υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές χρεώνονται μόνο με τα ποσά δημοτικών φόρων και τελών, τα οποία αναλογούν στα επιπλέον δηλούμενα τ.μ.

Εξαιρούνται όσοι δηλώνουν ακίνητα των οποίων η ηλεκτροδότηση διακόπηκε κατά το παρελθόν.

Για τους ιδιοκτήτες αυτούς προβλέπεται:

α) απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη τόσο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2020 όσο και από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μέχρι την ημερομηνία επανηλεκτροδότησης

β) υποχρέωση πληρωμής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) αναδρομικά και για όλο το διάστημα διακοπής της ηλεκτροδότησης

Επιπροσθέτως, όσοι δηλώνουν ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα απαλλάσσονται από δημοτικούς φόρους και δημοτικά τέλη, όχι όμως κι από το ΤΑΠ, το οποίο οφείλουν να καταβάλουν για όλες τις χρονικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά.

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων μέσω της ηλεκτρονικής «πλατφόρμας δήλωσης διόρθωσης τ.μ. ακινήτων προς τους ΟΤΑ»

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/

Κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ακινήτου μπορεί -με τους κωδικούς που έχει για να αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες του TAXISnet- να εισέρχεται στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα και να δηλώνει υπεύθυνα στον οικείο δήμο, συμπληρωματικά ή και αρχικά, το πραγματικό σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας του που ηλεκτροδοτείται ή και που δεν ηλεκτροδοτείται, ή και δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τακτοποιημένη ή μη.

Το εμβαδόν που δηλώνεται πρέπει να συμπίπτει με το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9.

Λόγω της άμεσης διασύνδεσης της εφαρμογής με τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Ε9 και των δήμων, της άμεσης διασταύρωσης των στοιχείων τους και της προσωπικής ευθύνης του δηλούντος για την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, δεν απαιτείται η αυτοπρόσωπη προσέλευση των δημοτών σε καμιά υπηρεσία ούτε η συνυποβολή κάποιου δικαιολογητικού.

Κάθε δήλωση διόρθωσης επιφανειών ακινήτων, αμέσως μόλις υποβάλλεται, διαβιβάζεται από την ΑΑΔΕ στην Υπηρεσία Εσόδων του οικείου δήμου για επεξεργασία και υπολογισμό τυχόν οφειλόμενου ποσού ΤΑΠ, καθώς και των οφειλόμενων από 1η Ιανουαρίου του 2020 δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών.

Για το αποτέλεσμα του υπολογισμού ενημερώνεται και ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης.

Τα έξι σημαντικά στοιχεία για τη σωστή συμπλήρωση των δηλώσεων

Κατά τη συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να προσέξουν ιδιαίτερα τα ακόλουθα έξι σημεία:

  1. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ πρέπει να δηλώνονται επιπλέον διαφορές τετραγωνικών μέτρων, ώστε οι δηλωθείσες επιφάνειες των ακινήτων στους δήμους να είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις επιφάνειες που έχουν δηλωθεί στο Ε9 της εφορίας.

Ειδικότερα, χρειάζεται να δηλώνονται:

* διαφορές επιφανειών που δεν εμφανίζονταν δηλωμένες στους δήμους λόγω υποβολής λανθασμένων ή ανακριβών δηλώσεων

* επιπλέον επιφάνειες που προκύπτουν από τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

* επιφάνειες ολόκληρων μη δηλωθέντων ποτέ στο παρελθόν ακινήτων

  • Στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ πρέπει να δηλώνονται επιφάνειες πάσης φύσεως κτισμάτων, είτε νομίμων είτε αυθαιρέτων ακόμη και μη τακτοποιημένων ή νομιμοποιημένων, εντός ή εκτός σχεδίου.

Δηλαδή, τα ακίνητα πρέπει να δηλώνονται  στην πραγματική τους κατάσταση.

3) Όσοι ιδιοκτήτες κατέχουν βοηθητικούς χώρους σε πολυκατοικίες, όπως υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες που ρευματοδοτούνται από κοινόχρηστα ρολόγια, έχουν πλέον τη δυνατότητα να δηλώσουν και τους χώρους αυτούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ ως ηλεκτροδοτούμενους.

4) Όσοι ιδιοκτήτες έχουν αλλάξει χρήση στα ακίνητά τους, π.χ. από επαγγελματική στέγη σε κατοικία ή το αντίθετο, δεν μπορούν να δηλώσουν τη μεταβολή αυτή στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ.

Αν θέλουν να τη δηλώσουν, χρειάζεται να προσέλθουν αυτοπροσώπως στους δήμους.

Ειδικά οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα έχουν αλλάξει χρήση, από επαγγελματική στέγη σε κατοικία, θα πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουν αυτή την αλλαγή στους δήμους προσερχόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, αφού τα δημοτικά τέλη με τα οποία χρεώνονται οι επαγγελματικοί χώροι είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων τετραπλάσια ή και πενταπλάσια των δημοτικών τελών που ισχύουν για τις κατοικίες.

5) Κάθε αλλαγή δικαιώματος επί του ακινήτου, π.χ. από πλήρη κυριότητα σε επικαρπία, δεν μπορεί να δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ.

6) Τα πρόστιμα λόγω μη δήλωσης στους δήμους επιφανειών ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων είναι υπέρογκα.

 Όσον αφορά στο ΤΑΠ, η μη δήλωση επιφάνειας για μια πενταετία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου, το οποίο μπορεί να φθάσει και το 200% του αναλογούντος ΤΑΠ,

Όσον αφορά τα δημοτικά τέλη, το πρόστιμο μπορεί να φθάσει στο 100% του αναλογούντος ποσού.

Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες που θα υποβάλουν στους δήμους τους δηλώσεις οικειοθελούς αποκάλυψης των πραγματικών επιφανειών των ακινήτων τους θα γλιτώσουν από την πληρωμή όλων αυτών των υπέρογκων προστίμων.

Θα αρκεί να πληρώσουν μόνο τα επιπλέον ποσά δημοτικών τελών και ΤΑΠ που αναλογούν στα επιπλέον τ.μ. και μόνο για τις περιόδους από την 1 Ιανουαρίου 2020 και μετά (όχι αναδρομικά για την πενταετία 2015-2019).

Προηγούμενο άρθροΓεωργιάδης για Pizza Hut:«Έφυγε διότι δεν ήταν ανταγωνιστική.. Καμία σχέση με τη κυβέρνηση»
Επόμενο άρθροΟ Ακάρ αναδιπλώνεται: Μετά το διεθνές στρίμωγμα ζητά ειρηνική επίλυση με την Ελλάδα