Την περαιτέρω αυστηροποίηση του lockdown από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίουσ